Wat kost dat?

Voor advisering en procesbegeleiding reken ik een uurtarief van €175,00 per uur exclusief BTW. Daar komen geen kantoorkosten bovenop, maar wel betaal je zelf de griffierechten van de rechtbank en uittreksels van de gemeente. Ik schiet ze voor. 

Ik maak bij voorkeur geen prijsafspraken voor het gehele scheidingstraject, ook niet als jullie samen komen. Dat levert vaak een gevoel van tijdgebrek op en daarmee komt de kwaliteit van de dienstverlening ongewild onder druk te staan. Bovendien zijn we soms wat eerder klaar dan gepland. In dat geval betaal je minder. 

Voor een aantal handelingen betaal je, in combinatie met een gezamenlijk scheidingstraject,  een vast bedrag: 

Kennismaking:

gratis 

Alimentatieberekening:

€ 100,00 per persoon 

Opstellen convenant:

€ 450,00 per persoon 

Opstellen ouderschapsplan:

€ 150,00  per persoon

Indienen gezamenlijk verzoekschrift

€ 250,00 excl. griffierechten