Over scheiden

Wie moet je hebben als je gaat scheiden? Er zijn veel advocaten, maar je hebt geen idee of de advocaat met de beste website ook de beste advocaat voor jou is. Misschien moet je wel helemaal geen advocaat hebben, maar iemand die jullie gesprekken begeleidt en de afspraken goed opschrijft. Mijn advies? Laat je adviseren over de keuze voor degene die deze belangrijke rol moet gaan vervullen.

Afspraken vastleggen

Sommige scheidingen bestaan uit een paar gesprekken, een convenant en een ouderschapsplan. Naar de rechtbank ermee en een strik erom. Geweldig als het zo kan; in zo’n situatie moet je het niet moeilijker maken dan het is.

Vaak ligt het ingewikkelder. Dan worden de overwegingen om tot bepaalde afspraken te komen naar verhouding belangrijker dan de formulering van de afspraken zelf. Het is zaak om afspraken, maar vooral ook de redenen waarom ze gemaakt zijn, correct en voor de toekomst bruikbaar vast te leggen.

Wat wil je bereiken met de scheiding?

Mensen willen per saldo gelukkig zijn. Vaak begint één van beiden aan de scheiding omdat hij of zij verwacht gelukkiger te zijn zonder de ander.  In mijn beleving van scheiden zou je moeten streven naar een situatie waarin je uiteindelijk tevreden terugkijkt op de manier waarop je bent verder gegaan na dat moment. Dat je dochter zich vrij voelt om op haar huwelijk haar vader én haar moeder uit te nodigen en zich daar verder geen moment druk over maakt. Ik ben zelf twee keer gescheiden, heb ongeveer elke fout gemaakt die er op dit vlak te maken is, en weet wat het van je vraagt om je eigen gevoel los te koppelen van het belang van je kinderen. Hoe moeilijk dat ook is en hoe lang je er ook over doet, het is noodzaak. Want anders kan jij niet verder, maar de rest ook niet.

Kinderen en zorg 

Kinderen verdeel je niet, die verzorg je. Als je voor de scheiding geen co-ouderschap had, waarom zou dat dan, meteen nadat je uit elkaar bent, wel moeten? Kijk het eens aan en kom in je ouderschapsplan samen de intentie overeen dat je over een jaar of over twee jaar in overleg bepaalt welke zorgverdeling past bij de relatie die je kinderen dan met jou hebben. Getrek aan kinderen om minder alimentatie en meer recht op tijd levert de kinderen uiteindelijk de meeste stress op.

Second opinion  

Schakel mij in als er moet worden bijgestuurd, in een vastgelopen scheidingsproces of als de gemaakte afspraken na een (paar) jaar niet houdbaar blijken te zijn of gewoon aan onderhoud toe zijn.  Vaak moet er een oplossing komen, met gevoel voor de situatie van dat moment en met oog voor de belangen van alle betrokkenen.

Preventie

Nog beter is het om te bellen als er mogelijk een scheiding aan zit te komen. Dan kan ik je het beste helpen door ervoor te zorgen dat de scheiding in gezamenlijke regie wordt doorlopen. De focus is dus  niet om de scheiding proberen te vermijden (dat mag natuurlijk ook), maar wel de ellende die er vaak mee gepaard gaat.

Preventie is in dit vakgebied nog onderbelicht. Bijna niemand kijkt tussentijds of de verbintenis nog voldoet aan de wensen van partijen, rekening houdend met geluk, nu en op termijn. Mijns inziens een gemiste kans. Naast een relatietherapeut zou je ook een relatie-beëindigingstherapeut moeten kunnen inschakelen.